RSS
Tags
就业信息网
网站首页 > 常见问题 > 详情

就业协议书填写简要说明

发布时间:2019-11-26 14:29:35  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数: 分享

    一、毕业生情况及意见

    毕业生要按照实际情况如实填写,注意专业名称要按照学籍部门的要求准确填写。


    二、用人单位情况及意见

    1、单位隶属情况。

       按照实际情况填写。如无隶属,可不填写。

    2、组织结构代码。

       需在全国组织机构统一社会信用代码数据服务中心官方网站查询后填写

    3、单位性质

       按实际情况选填。

    4、报到证签往单位

       由毕业生咨询用人单位或生源地档案管理部门后,填写完整准确名称。

    5、档案转寄地址

       填写报到证签签往单位的详细地址。

    6、用人单位意见

       需加盖用人单位公章。